tisdag 12 februari 2019

Ekman och andra avhoppare

Ulf Ekman intervjuas i P1´s söndagsintervju  (10/2) och jag kan inte låta bli att åter förundras över hur grundaren till den församling som sade sig utgöra Sveriges hopp för väckelse och andlig förnyelse själv sällat sig till avhopparna.

Att han lämnat ett undrande lämmeltåg efter sig tycks inte bekymra honom något nämnvärt. 

Kanske en lärdom att ta med för de som gärna följer starka och narcissistiska ledare?  Att de som sätter sig själva och sina egna intressen främst kanske ändå inte är de bäst lämpade till att vara  herdar i Guds församling, trots yvig karismatik och stora anspråk?  (Hes 34:1-7, Joh 10:11-13)

"Av frukten känner man trädet" citerade intervjuaren och bad om en utläggning och förklaring till de avhopp som kantat livets ords historia. 

"Det har varit en process under en längre tid" motiverade Ulf sitt eget avhopp.Soli Deo Gloria  


onsdag 16 mars 2016

måndag 3 augusti 2015

Rätt person i centrum

Församlingen livets ords grundare lyser med sin frånvaro på den årliga konferensen. Magnus Perssons budskap "Låt Jesus vara i centrum - inte du" rimmar dock väl med aposteln Paulus ord; "Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten." (1Kor1:7)

Soli  Deo Gloria
söndag 1 mars 2015

Född på nytt

Att bli en kristen handlar ju om att födas på nytt, "få del av gudomlig natur" som Petrus uttrycker det. Kristi liv bör därför kunna avspeglas i den troende. "Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.
"
(1 Joh2:29)


onsdag 3 december 2014

Kritikkänslighet och Narcissism

Ur "Narcissism" psykologguiden.se

"En viss grad av narcissism anses sedan länge vara en förutsättning för en sund och hälsosam självbild - man behöver vara i stånd att älska sig själv för att kunna älska andra. För personer med narcissistisk personlighetsstörning har dock de här dragen blivit helt dominerande och skapar istället stora problem, inte minst i relation till andra..

..Det dominerande draget är en uppblåst självbild, där personen uppfattar sig själv som storartad, upphöjd och framgångsrik. Eftersom grunden för den upphöjda självbilden är väldigt bräcklig kommer personen också att vara mycket känslig för kritik. Till detta kommer också en påtagligt bristande inlevelseförmåga.

..Kritikkänsligheten kan ställa till stora bekymmer i vardagssituationer, eftersom personen i alla lägen styrs av sin strävan efter makt, status och berömmelse. Det behöver inte nödvändigtvis vara materiella framgångar, utan det är den personliga makten som är viktigast...

..Det blir givetvis så småningom obehagliga konfrontationer med verkligheten, och då ligger depressionen nära. Det är också den vanligaste anledningen till att personen söker hjälp.."

Sammanhang och rörelser som inte kan ta kritik - tyder på en osund och narcisisstisk självbild fjärran från det sinnelag som karaktäriserade Herren Jesus Kristus (Fil 2)Soli Deo Gloria

söndag 19 oktober 2014

Katolska Kyrkan , Ulf Ekman och Daniels profetia

"Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt" (Daniel 7:8)

Tolkningen att Vatikanen/katolska kyrkan är det "lilla horn" som Daniel såg skjuta upp ställer frågan om b la Ulf Ekmans konvertering på sin spets.
Den som har öron höre..