Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Villfarelsen Jehovas vittnen

"Tjuven kommer bara för att stjäla , slakta och förgöra " säger Jesus i Joh 10:10 Som varg utklädd till får har tjuven förklädd i Jehovas vittnens klädnad stulit det mesta av trons innehåll och lämnat efter sig ett sargat kadaver. Nådens och trons evangelium har stulits och ersatts av en gärningslära. Löftet om den Helige Andes smörjelse och kraft har bestulits från den troende för att istället endast gälla "de 144000" Nattvardens välsignelse har också fråntagits den som är ett Jehovas vittne. Ett privilegium endast för"de 144000". Namnet Jesus i vilket frälsningen finns och den som Anden vittnar om till förmån för namnet Jehova  som man menar är det korrekta uttalet av Gudsnamnet. Från Jesu vittnen till Jehovas. Kristi gudom , inte minst, har ersatts och bytts ut till att vara en ärkeängel som uppenbarar sig i Kristus. Därmed berövas den troende på frälsningen enligt Rom 10:9 "Han svarade : "Se till att ni inte blir  vilseledda

Senaste inläggen

Ekman och andra avhoppare

Fariséismen lever och frodas

Rätt person i centrum

John Edwards - fd pastor i word of faith

Född på nytt

Kritikkänslighet och Narcissism

Katolska Kyrkan , Ulf Ekman och Daniels profetia

Det märkliga avhoppet och Ulf Ekmans apostolicitet

Sanning eller villfarelse

RKK - En fullkomlig kyrka som frälser?